Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kırşehir’de Su Verimliliği Seferberliği Eğitim Programı’na katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Atalarımızdan kalan miras değil, gelecek nesillerden ödünç aldığımız en değerli hazine olarak gördüğümüz su kaynaklarının korunmasında sizleri ‘Su Gönüllüleri’ ilan ediyorum.” dedi.

Bakan Kirişci, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kırşehir’de Vali Hüdayar Mete Buhara’yı makamında ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında, Hüsnü Özyeğin İlköğretim Okulu’nda düzenlenen Su Verimliliği Seferberliği Eğitim Programı’na da katılan Kirişci, burada öğrencilerle sohbet ederek suyun önemini anlattı.

Kirişci, su tasarrufunun öneminin anlatıldığı videonun izlenmesinin ardından yaptığı konuşmada, Ahi Evran’ın şehrinde, Ahi Evran gençliğinin yetiştiği okullarda su verimliliği seferberliğini başlatmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Suyun sınırsız bir kaynak olmadığını, bu nedenle israf edilmemesi gerektiğini dile getiren Kirişci, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ‘Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur’ şiarından hareketle milli servetimiz olan suyu, bir seferberlik bilinci ile korumak üzere ‘suda sıfır kayıp’ teması ile yola çıktık. Bundan böyle çocuklarımız ve gençlerimiz su verimliliği seferberliği ve çalışmalarında aktif biçimde yer alacaklar. Kırşehirli gençlerimiz, inşallah bu konuda da öncü olacaklardır. Kırşehir’in eğitimdeki başarısı tüm Türkiye’nin malumudur.” diye konuştu.

Bakan Kirişci, Ahiliğin başkenti Kırşehir’de gençlerin, çocukların katkısıyla su verimliliği seferberliğinin çok daha başarılı olacağına inandığını aktardı.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyanın su kıtlığı, kuraklık ve hatta çölleşme tehdidiyle karşı karşıya olduğuna değinen Kirişci, “Dünyadaki su kaynaklarının yüzde 97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su, kalan yüzde 2,5’i ise tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu tatlı su miktarının da yüzde 68,7’sini kutuplardaki buzullar, yüzde 30,1’ini de yeraltı suları oluşturuyor. Tüm dünyadaki tatlı su kaynaklarının sadece yüzde 1,2’si yüzeyde ve erişilebilir durumda.” ifadelerini kullandı.

Kirişci, erişilebilen tatlı su kaynaklarının da başta kirlilik, kuraklık, iklim değişikliği, nüfus artışı, su kayıpları, sürdürülebilir olmayan aşırı kullanımlar gibi pek çok tehditle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’nin küresel iklim değişikliği etkilerinin yoğun hissedileceği Akdeniz iklim kuşağında yer aldığı için su kaynakları bakımından yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edildiğini anlatan Kirişci, gelecek 100 yıla yönelik yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, havzalardaki su kaynaklarının yüzde 30’lara varan oranlarda azalması ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

“Türkiye, su stresi çeken bir ülke konumunda”

Bakan Kirişci, Türkiye’nin su fakiri bir ülke olmadığını ancak su zenginliği de bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Kişi başına düşen yıllık 1313 metreküp kullanılabilir su miktarı ile Türkiye, su stresi çeken bir ülke konumunda. Su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik gerekli tedbirler alınmadığı takdirde yakın gelecekte Türkiye’nin su kıtlığı sınırına çok yaklaşması, sonrasında ise su kıtlığı çeken bir ülke durumuna gelmesi muhtemel. Hepimiz yarın değil, hemen şimdi su tasarrufu yapmaya, suyu verimli kullanmaya başlamak zorundayız. Bakanlık olarak günlük kullanımdan, endüstriyel kullanıma ve tarımsal sulamaya kadar ülkemiz genelindeki tüm ihtimalleri dikkate alarak ve katkısı olabilecek herkesi dahil ederek yapabileceklerimizi planladık.”

Bu doğrultuda ülkede su verimliliğinin suyu kullanan tüm sektörlerde yaygınlaştırılması maksadıyla ileriye dönük hedefler ve stratejilerinin belirlendiği ifade eden Kirişci, değişen iklime uyum çerçevesinde “Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın 4 Mayıs 2023’te Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsattı.

Kirişci, su kullanımlarına yönelik mevcut durumun, ulusal ve uluslararası mevzuat, yürürlükte olan plan, program ve belgelerin analiz edildiğini, küresel ölçekte su verimliliği uygulamalarının değerlendirildiğini bildirdi.

Belgenin, Kentsel Su Kullanım Verimliliği, Tarımsal Su Kullanım Verimliliği, Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği ve bütün sektörleri etkileyen su kullanım verimliliği olmak üzere toplam 4 ana eksen üzerine konumlandırıldığını vurgulayan Kirişci, “Yine belge, 4 temel amaç, 9 ulusal hedef ve 49 öncelikli eylemden oluşmaktadır. Belge kapsamında su verimliliği için yerel idarelerde su verimliliğinin artırılmasıyla bütün belediyelerde su kayıp oranının 2033’e kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 10’a düşürülmesi önceliklidir.” dedi.

Bakan Kirişci, turizm sektöründe su kullanım verimliliğinin artırılmasıyla yüzde 40’a varan oranlarda su kazanımının sağlanması, hanelerde ve bireysel su kullanımında verimliliğin artırılmasıyla kişi başı günlük ortalama su tüketiminin 2030’a kadar 120 litreye, 2050 yılına kadar 100 litreye düşürülmesinin hedeflendiğini aktardı.

Sanayide su verimliliği tedbirlerinin uygulanmasıyla da yüzde 50’ye varan oranlarda su kazanımı sağlanmasını da arzu etiklerini dile getiren Kirişci, tarımsal su kullanım verimliliğini artıran uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla sulama randımanının 2030’a kadar yüzde 60, 2050 yılına kadar ise yüzde 65 seviyesine yükseltilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Su verimliliği seferberliği başlatıldı

Kirişci, alternatif su kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasıyla havza ölçeğinde toplam su ayakizi büyüklüğünün ve azaltım tedbirlerinin belirlenmesi gibi konuların da öncelikli strateji ve hedefler arasında olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

“Bu anlayışla Sayın Emine Erdoğan, ilk günden itibaren su verimliliği çalışmalarını çok önemli bir memleket meselesi olarak gördü ve sahiplendi. 31 Ocak 2023’te Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde su verimliliği seferberliğini başlattık. Su verimliliği seferberliğinin başlatılmasına müteakip öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ülke genelinde yüz yüze eğitimlerin verilmesi çalışmalarına başlanmış, Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanması planlanan bir protokol hazırlanmıştır. Bu protokol, su ile ilgili eğitimler ve etkinlikler kapsamında, su konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlamayı hedefleyen teorik ve uygulamalı eğitimler ile kazanımların eyleme dönüştürülmesi konusunda yapılacak faaliyetlere ilişkin iş birliğini kapsamaktadır.”

Çalışmalarına “Asrın Afeti” olarak nitelenen 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verdiklerini belirten Kirişci, Bakanlık olarak öncelikle deprem bölgelerindekilerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Kirişci, hazırladıkları taslak iş birliği protokolünün en kısa zamanda imzalanarak su farkındalığı ve su verimliliği uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla tüm yurda yayılmasının sağlanacağını belirtti.

“1850 öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikler gerçekleştirildi”

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik su verimliliği seferberliğine yönelik eğitimler verildiğini anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

“Gerçekleştirilen eğitimler kapsamında bugüne kadar Kayseri, Yalova, İzmit, Sakarya, Konya, Aksaray ve Afyon’da yaklaşık 1850 öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikler gerçekleştirildi. Bir eğitimci olarak ilkokuldan itibaren çocuklarımızın ‘suyun verimli kullanımı’ konusunda farkındalıklarının artmasının toplumun tüm kesimlerine sirayet edeceğine, çocuklarımızın ailelerinde varsa yanlış alışkanlıkları değiştireceklerine inanıyorum. Bu çalışmalar kapsamında, suyun verimli kullanılmasını sağlamada yardımcı ekipman olarak okullardaki musluklara perlatör takıldı. Bu cihazlar suyun akış hızını ayarlayarak yüzde 30 ila 50 arasında daha tasarruflu kullanılmasına yardımcı oluyorlar. Ayrıca, öğrencilerimize bilgilendirici broşür, su kaynakları haritası gibi eğitici dokümanlar ve materyaller hediye ediyoruz.”

Kirişci, bakanlık olarak su verimliliği seferberliği etkinlerinde kullanılmak üzere eğitim tırını hazırladıklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği halinde yürütülen teorik ve uygulamalı eğitim çalışmalarıyla okul ziyaretlerinin diğer illerde de devam edeceğini aktaran Kirişci, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eğitim camiasına teşekkür etti.

“Sizleri ‘Su Gönüllüleri’ ilan ediyorum”

Bakan Kirişci, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Atalarımızdan kalan miras değil, gelecek nesillerden ödünç aldığımız en değerli hazine olarak gördüğümüz su kaynaklarının korunmasında sizleri ‘Su Gönüllüleri’ ilan ediyorum. Gelin suyumuza ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım, Türkiye Yüzyılı’nda bir damla da biz olalım. Su kaynaklarımızın korunması için bugünden başlayarak ne kadar ciddi tedbirler alabilirsek, gelecek nesillere de o kadar yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ülke genelinde tüm öğrencilerimize ulaşmayı, bu yolda sizlerle birlikte yürümeyi ve bu seferberliği hep diri tutmayı hedefliyoruz. Okullarımızda başlattığımız seferberlikle çocuklarımızın bu çalışmaların içinde aktif olarak yer almasıyla, suyun verimli kullanımının tüm ülkemizde ve her alanda daha etkin biçimde uygulayacağına inanıyorum.”

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından Türkiye’yi dolaşacak “Suda Sıfır Kayıp Tırı”nı inceledi ve öğrencilere su verimliliği ile ilgili bilgiler paylaştı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*