Bunu kimse bilmez… Gizli Türklük korkusu

Kaan Arslanoğlu

DOKTORLAR BİLİYOR MU: TIBBIN TEMELİNİ TÜRKLER ATMIŞ

O yüzden Latince denen, İngilizce denen tıp terimlerinin önemli bir bölümü Türkçe köklü. Doktorlarımız bunları biliyor mu? Bilmemeleri için herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Gizli bir Türklük korkusu Türkler dahil tüm dünya uluslarında bilinçlerin benzini sarartıyor.

Son makalemde 679 tıp teriminin Türkik köklerini gösteriyorum. Aslında biraz düşük gösterdim sayıyı. Bazı örnekleri bu sayıya eklemedim. Atladıklarım vardır, henüz bulamadıklarım vardır, gerçek oran daha yüksektir.

Tıp terimlerinin büyük çoğunluğunun Türkçe köklü olması iki nedenden ötürü: 1- Türkçe ya da Proto-Türkçe Batı dillerinin kurucu dilidir. Bunu kitaplar ve makalelerle gereğinden fazla kanıtladık. Akademinin hâkim çevrelerinin bu gerçeği onaylamaması siyasi, ideolojik ve psikolojik nedenlerledir. Doğrulara, gerçeklere karşı her kesimden, önce akademiden büyük engeller çıkarılıyor. 2- Türki halklar ve onların içindeki ilk hekimler tıp disiplinin kurulmasına ve tıbbın gelişmesine büyük katkı sağladılar. Temel tıp terimlerinin birçoğunun Türkçe kökü bu uygulama ve bilgilerden kaynaklıdır.

İSİMLERDEN BELLİ: TIBBI TÜRKLER KURMUŞ

Tıp anlamına gelen “İATRİ” terimi “OTA – OTACILIK”tır. O da “OT”tan gelir. İlk insanlığın ilk hekimleri şamanlardı. İngilizce SHAMAN Türkik-Moğol bir sözcüktür. Türkler buna daha çok KAM, KAMAN, BAKSI derlerdi. Türkik şamanların büyük çoğunluğu kadındı. Doğaldır Türkler, yakın zamana dek anaerkil kültü korudular. Ve hala bu kültün izleri bu topluluklar içinde güçlüdür. Kalan son kamanların da büyük çoğunluğu kadındır.

Avrupa’da büyücülerin büyük çoğunluğunun kadın olması da bu yüzdendir. Aynı kültürün uzantısıdır. Büyücülere “witch” denir. Sözde Hint-Avrupa kökü “WEG” olarak gösterilir. Bu Türkçe “BÜGÜ – BÜYÜ”dür. Bügü > weg. Norm Kisamov bunları yıllar önce İngilizce “might” ve “magic” sözcüklerinin kökünü gösterirken anlattı: BÜGÜ > MAGİC. Bilmeyenler için söyleyeyim (m-b-v-f-p) değişimleri dillerde en sık görülen geçişlerdir. “Magic” sözcüğü de zaten Saka-Türkik Medlerde “mag” denen din adamları sınıfından kaynaklanır.

Onun da Türkçe “bey – beg” kavramıyla doğrudan ilişkisi vardır. Big > BÜYÜK > BEG > mag > magic > BEG – BEY birbiriyle bağlantılıdır. Bunları Osman Karatay sadece bunlara özel bir kitapta anlattı: “Bey ve Büyücü

“Pagan” sözcüğü “BAKSI”dan gelir, “BÜGÜ – BÖGÜ”den gelir. Türkik büyücü ozanlar… “Bügü” ile “weg” ile bağlantılıdır. İngilizce “WİZARD”: büyücü, bildiğimiz bizim “OZAN”dır. “OZ Büyücüsü” de oradan çıkmış.

Kuran’da geçen efsanevi Lokman Hekim’in aslı “ULU KAMAN”dır. Proto Türk olan Hippokrat’ın “krat”ı muhtemelen Türkik “kurut”: herb, ot. “Bögü, bokrat” Türk dilinde hekim anlamındadır. Hippokrat: APA-KARUT (Adnan Atabek).

Ünlü hekim İbni Sina’nın babası Türktür. Sina adı da Türktür. Nini Sina: Sümer’de hekim, ‘Sunu’: Mısır’da hekim. ‘Shen’: Çin’in ilk hekimi. “Sina” Eski Türkçede: hekim. APA-SİNA > Avicenna (Adnan Atabek).

TADIMLIK BAŞLANGIÇLAR

Ache > ACI; acesso > EKŞİ; anima > AN; ante > ÖNDE; atrium > ODA; belly > BEL; body > BEDEN, BOD; bolus, poly > BOL; bruise > BERE; cephalo > KAFA; cardia > CÖRÖK, ÜREK; cauda > KUDRUK; cave > KOVUK; coat > KAT; codex > KÜTÜK; curettage > KÜREME; delirium > DELİ; eu > İYİ; ill > İLLET; iso >EŞ, EŞİT; humerus > OMUZ; ulna, elbow, ell > EL, ELBÜKLÜMÜ, EL…

TÜM LİSTEYİ OKUMAK İÇİN: https://www.academia.edu/100755957/Turkic_roots_of_679_medical_terms_in_Latin_English

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir